Talls i Plàstics 

Empresa familiar dedicada al tall de materials: Tall de bobines, cintes i fulles.

Els materials que actualment processem són: PVC, PET, polyester, teixit, poliuretà per a agendes, cartró, paper, alumini, suro, lona, polipropilé i PP expandit, PE, PS, cuir regenerat i símil pell.