Tecnoair Aire Comprimido 
TECNOAIR AIRE COMPRIMIDO
Mes de 30 anys al seu servei. Disposem d’una amplia flota de vehicles, taller i Oficina Tècnica per a donar servei a qualsevol tipus d’instal·lació.

Servei d'assistència tècnica.
Enginyeria i legalitzacions.
Compressors de lloguer.
Compra / Venda equips de segona mà.

Productes:
Compressors de cargol lubricats · Compressors de cargol exents d'oli · Compressors de pistons · Compressors baixa pressió i buit · Compressors de pistons d'alta pressió (PET) · Tractaments d'aire · Generadors de nitrogen i oxigen · Recanvis