Tècnica Dièsel Injecció 
Taller de diagnosi i reparació de sistemes d'injecció dièsel.