Exnir 
Exnir S.L. és una empresa familiar que des de la seva fundació porta treballant per oferir un servei professional, des de l’inici del projecte fins a la seva correcta finalització. L’excel•lència resideix en treballar des del primer dia, adaptant-se a les necessitats de cada client i assessorant-los en la millor manera de portar a terme l’elaboració dels seus projectes. Amb nosaltres tindrà sempre un tècnic expert disponible per a resoldre els seus dubtes. La nostra diferència justament resideix en aquest tracte personal, qualificat i directe, difícil de trobar en un mercat tant voraç.

Exnir S.L. té present la responsabilitat d’atendre directament a les persones a peu d’obra, prestant una atenció especial a totes les involucrades en el projecte, a les condicions de treball, així com a la qualitat dels processos productius.

Maquinària:
Excavadora giratòria de rodes de 13 Tm • Retroexcavadora mixta de rodes de 8 Tm • Pala carregadora de rodes de 13 Tm • Excavadora giratòria de rodes de 20 i 22 Tm • Excavadora giratòria de cadenes de 4,1 Tm • Excavadora giratòria de cadenes de 10 Tm • Compactador autopropulsat de 11 Tm • Martells fins a 1700 Kg • Miniexcavadores / Minicarregadores fins a 4 Tm • Cuba d'aigua de 10.000L • Pinces manipuladores de pedra • Porta Palets • Trepans • Escombradora • Batiló • Pinça per col•locar escullera.