Jordi Estrany Pintors 
Oferim un ampli ventall de serveis de pintura i decoració:

- Pintura interior d'habitatges, locals comercials, bars i restaurants.
- Estucs d’alta decoració.
- Col·locació de paper pintat, vinílic, estampats i tèxtil.
- Aplicació de pintura a pistola.
- Restauració i pintat de façanes.
- Manteniments de serveis de pintura de residències geriàtriques i hospitals.
- Aïllaments tèrmics.
- Micro cimentació.
- Pintura industrial: manteniments de fàbriques, cellers, etc.
- Tractaments i envernissats de fusta.