Karpak 
Manipulació i envasat:

Muntatges.
Desmuntatges.
Manipulacions.
Envasats.

Comercialització:.

Llums pel canal OES.
Caixes de llums.
Accessoris diversos.

Gestió integral:

Gestionem l´externalització d´aquells processos operatius que els nostres clients vulguin optimitzar.

Som una empresa comercial i de serveis que busca la satisfacció total dels nostres clients, reforçant la nostra capacitat d´identificar les seves necessitats i d´el.laborar solucions adequades per a créixer amb ells.