Biotran 
BIOTRAN, és una companyia especialitzada en la Gestió Integral de Residus Industrials implantada en tota Espanya. Disposa d'instal·lacions de transferència, valorització, reciclatge i tractament final. Aposta pels tractaments enfocats a la valorització, reciclatge i reutilització dels residus com a objectiu principal i ofereix als seus clients proximitat, agilitat i optimització de la gestió dels seus residus en aspectes tan importants com la logística i la rapidesa dels serveis. La nostra dilatada experiència i una gran presència en tot el territori nacional, ens situa al capdavant de les empreses amb major projecció en el sector.

BIOTRAN, ofereix una àmplia gamma de tractaments i serveis en matèria de gestió de residus, que permeten donar respostes concretes i eficaces a les demandes dels seus clients, procedents d'una gran varietat de sectors empresarials. Gràcies al treball i implicació, del seu equip de professionals, l'empresa ha aconseguit avançar fins avui i ser una de les empreses capdavantera en el sector.

Posseix instal·lacions dotades amb equips i processos d'última tecnologia per al tractament i valorització dels residus, com els moderns Centres de transferència (CTR), que operen com un centre logístic dels residus fins a la seva destinació final, i les Plantes de Tractament i Valorització de Residus, especialitzades en el reciclatge, recuperació i valorització de residus perillosos i no perillosos.