Arimat 
ARIMAT. Desinfecció · Desratització · Desinsectació · Control Legionel·la · APPCC · Tractament professional de piscines · Control de aus urbanes · Control de fauna salvatge · Aplicació tractaments fitosanitaris · Aplicació Biiocides d'ús ramader.