Fil-Sol 
TALLERS FIL-SOL, SL

Reparació i construcció de maquinària en general.

Especialistes en bobinadores tèxtils.

Manteniment de maquinària.

Fabriquem tot tipus de peces de maquinària en petites sèries. Peces de torns i freses.