Fogasel 
Instal·lacions i manteniment · Enginyeria · Eficiència energètica · Construccions i reformes integrals.

Som una empresa instal·ladora autoritzada, d'acord amb la legislació actual, que comptem amb una llarga experiència en la realització de tot tipus d'instal·lacions en el sector comercial, domèstic i industrial.

Oferim als nostres clients un servei integral des de la concepció de la instal·lació, assessorament, tramitació, legalització i certificació de la instal·lació. Els nostres principals serveis en el camp d'instal·lacions són els següents:
 • Elèctriques.
 • Gas.
 • Calefacció i Climatització.
 • Energia Solar, Tèrmica i Fotovoltaica.
 • Contra Incendis:
  Protecció activa (Extintors, BIE'S, Ruixadors ..)
  Protecció passiva (Detectors, polsadors ..)
 • Aigua.
 • Aire Comprimit.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació. (ICT)


 • Instalaciones y mantenimiento · Ingeniería · Eficiencia energética · Construcciones y reformas integrales

  Somos una empresa instaladora autorizada, de acuerdo con la legislación actual, que contamos con una larga experiencia en la realización de todo tipo de instalaciones en el sector comercial, domestico e industrial.

  Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral desde la concepción de la instalación, asesoramiento, tramitación, legalización y certificación de la instalación. Nuestros principales servicios en el campo de instalaciones son los siguientes:
 • Eléctricas.
 • Gas.
 • Calefacción y Climatización.
 • Energía solar, Térmica y Fotovoltaica.
 • Contra Incendios:
  Protección activa (Extintores, BIE’S, Rociadores..)
  Protección pasiva (Detectores, pulsadores..)
 • Agua.
 • Aire Comprimido.
 • Infraestructuras comunes de telecomunicación. (ICT)