Electro-manteniments Castellar – Venda, Bobinat i Reparació de Motors