Bobinados Electromecanica Martorell 

BOBINADOS E. MARTORELL, S.L., és una empresa amb més de 30 anys d'experiència dedicada a la reparació de tot tipus de motors elèctrics, manteniments predictius, preventius i correctius i una àmplia oferta en recanvis i motors nous.

 

La referència històrica sobre l'empresa defineix nítidament la seva filosofia que, des de l'origen, constitueix la raó de la llargària camí transcorregut, sempre en posició d'avantguarda.

BOBINADOS E. MARTORELL és una empresa que té la inquietud de consolidar la seva situació, tant a curt com a llarg termini, basant-se en la professionalitat de les persones i en l'eficàcia de la nostra organització. En aquest sentit hem de garantir la confiança dels nostres clients recolzant-nos en un Sistema de Gestió de la Qualitat i en una implantació de procediments a tots els nivells de l'empresa, segons el model de la normativa UNE-EN-ISO 9001:2000.