Egar 10 
NETEJA MANTENIMENT CONSERVACIÓ

Cada dia més els empresaris s’adonen de la necessitat d’invertir en neteja. No només perqué l’actual normativa en materia de seguretat i higiene és clara en haches sentit, sinó per la qualitat de treball dels seus clients…
La neteja i conservació de les instal•lacions – sempre en la mesura que l’activitat desenvolupada ho permetison un factor decisiu en la imatge de qualsevol empresa. El nostre personal de nereja tindrá cura que les seves oficines, tallers, magatzems i vestidors projectin la imatge adecuada.

CONSERGERIA CONTROL D’ACCESSOS

Els nostres porters són una peça fonamental en el funcionament de determinats edificis de despatxos o grans empreses, ja que són el primer filtre de trucades, correu o visitants. La seva tasca s’estén també a la conservació i manteniment de les instal•lacions elèctriques, calderes i ascensors.
Aixa com els porters d’edificis els controladors d’accessos són els encarregats de registrar i distriburir les entrades de persones i/o mercaderies en moltes indústries, tot i que les seves funcions s’adapten sempre a les característiques i necessits de l’empresa on presten els seus serveis.