Okalma 
Magatzem de Maquinaria y eines per la Construcció

Venda, lloguer i reparació de maquinària.

Subministraments industrials.