Comercial Miranda 

Empresa dedicada al món del subministre industrial i ferreteria en general des l'any 1965.

Podem oferir una experiència i servei sobradament reconeguts pels nostres clients.

Oferim una amplia gama de productes:

 • Abrasius
 • Adhesius
 • Cargoleria, inox i withwort
 • Calçat de treball
 • Corretges
 • Eines de tall
 • Elements de transmissió
 • Elements de fixació
 • Embalatge
 • Estanquitat
 • Lubricants
 • Maquinaria
 • Material de protecció (epis)
 • Matriceria
 • Metrologia
 • Neumàtica
 • Productes d’higiene industrial
 • Roba laboral
 • Rodaments
 • Senyalització
 • Soldadura