Automecànica Joan Solé, S.L. 
Reparació de vehicles:

- Turismes
- 4x4
- Furgonetes
- Camions

Reparació de maquinària:

- Agrícola (tractors, subsoladors, trajelles,...)
- Industrial (hidràulica, pneumàtica, pedreres)
- Obra pública (minis, retroexcavadores, pales, escampadores aglomerat, motoniveladores, compactadores,...)
- Per la construcció ( talladores, fretasadores grups electrògens,...)
- Manteniment pedreres (cintes transportadores, molins, matxucadores,...)

Serveis:

- Motor, canvis, embragatges, amortitzers, olis, frens, injecció.
- pneumàtics, electricitat, planxa, pintura, rectificats, radiadors, tapiçats, injecció, vidres, retolació, accessoris.
- Taller mòbil.
- Servei pre-itv.
- Servei itv.
- Tramitació de peritatges.
- Control manteniment de flotes.