Taindtec Enginyers SL 
TAINDTEC ENGINYERS SL. Projectes d'Enginyeria i Telecomunicacions.

Llicència municipal d'apertura i d'activitat.

Llicència d'obres.

Coordinació i direcció d'obra.

Certificats i informes tècnics.

Projectes d'instal·lacions:
Electricitat.
Extinció d'incendis.
Aire condicionat
Fred industrial

Estudi d'impacte ambiental i acústic.

Reforma de locals.

Cèl·lula d'habitabilitat.

Certificat d'eficiència energètica.