Yudo Ibérica S.L. 

YUDO IBERICA S.L.

  • Fabricació de maquinària
  • Distribució per a la indústria plàstica
  • Injecció de plàstics