Quadrelec Muntatges 
Muntatge de quadres elèctrics industrials.