Corpi Obres i Promocions 

CORPI

La nostra és una empresa constructora de caràcter familiar, i que a dia d’avui, amb la incorporació de la segona generació, adreça els seus serveis principalment a la indústria i a les administracions públiques, en l’àmbit territorial de tot Catalunya, tant en obra nova com en reforma i manteniment.

Entre els nostres clients hi figuren diversos ajuntaments i departaments de la Generalitat, així com alguns dels més destacats grups industrials del país, entre els quals ens plauria comptar amb vostès.

Amb el ferm propòsit de lliurar el millor servei al client i la màxima qualitat dels treballs disposem d’un ampli equip humà, on s’integren tècnics de diferents especialitats, encarregats i personal productiu, tots ells a disposició exclusiva i de contrastada experiència en la construcció i especialment en el sector industrial.

Per tal de satisfer puntualment les necessitats dels nostres clients, disposem a la nostra seu de 600 m2 de superfície, així com de les nostres oficines al Pol. Ind. Mas les Vinyes, 29, de Torelló amb tot l’equipament i utillatge necessari per a tal fi.

La nostra empresa disposa de classificació per a treballs per a les administracions públiques, i de certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.