Obulco 

Una llarga experiència al sector ens avala, els inicis van ser amb el Senyor Antonio Casado a finals dels 50. A l'any 1986 es va constituir com Societat Anònima denominant-se Obulco, s. a., i al 2000 es va transformar en una Societat Limitada amb el nom actual de Gestión Residuos Obulco, s.l.

En aquests més de 50 anys d'història sempre hem intentat adequar-nos al mercat de la recuperació i reciclatge de materials fèrrics i de metalls i complir amb els requisits legals que marca l'Administració.

El seu fundador Antonio Casado va començar amb un tricicle a recollir ferralla per la zona de Gràcia a Barcelona, més endavant va comprar un camió per a intentar fer més tonatge i donar un millor servei, sobre els anys 80 el seu fill comença a l'empresa i l'ampliació es fa palesa a la fi dels 80. L'empresa compra un terreny en Valldoreix, Sant Cugat, que és on actualment estan les instal·lacions. Disposa d'una Nau de més de 1.000 metres quadrats en la qual té dos bascules de pesatge i tres camions que donen servei a les indústries productores de Residus.

En l'any 2.006 s'uneix a l'empresa la tercera generació, Alberto Casado persona que ha dinamitzat l'empresa. A ell es deu que avui tinguem la ISO 14.001 - EMAS i que estiguem autoritzats per l'Agència Catalana de Residus com transportistes de tota classe de Residus Valoritzables amb el codi T-1901, i també com Gestors de Residus amb el codi I-11113.09.

Treballem dia a dia per donar un servei complet a la industrial en el tractament de residus amb l'experiència i la qualitat mediambiental, són tractades les seves desferres, valoritzades i reciclades per un nou ús.