Accon embalatges S.L. 

Produïm calaixos d'implico per a transport nacional i internacional. 

 

Tots els calaixos d'implico es corresponen plenament amb la directiva internacional per a transport FAO Núm. 15, que regula l'exportació d'embalatges de fusta a l'estranger. Els calaixos en referència estan identificats de conformitat amb la directiva en referència.

Oferim cort per làser tractant-se de llandes així com, tractant-se de tubs i perfils d'un diàmetre major. El diàmetre màxim dels tubs a tallar per làser és de 80mm i la mesura màxima del perfil és de 80x60mm, mentre la del gruix màxim del material és de 6 mm.