Condutècnica 

Condutècnica és una empresa dedicada al disseny, projecció i instal·lació de sistemes de climatització i aire condicionat, instal·lacions contra incendis, així com qualsevol altre tipus d'instal·lacions integrals en obres de construcció, coordinació i gestió d'obres.

 

- Fabricació de conductes.

- Fabricació d'equips de filtració d'aire.

- Fabricació de caixes de ventilació.

- Fabricació de reixes d'aire exterior.

Condutècnica és capaç de complir amb aquest tipus de projectes amb solvència i eficàcia.