Disart 

Empresa fundada en 1973, dedicada principalment al disseny, manipulació i mecanització de termoplàstics, especialment el PMMA (Poli metacrilat de metil), les característiques tècniques del qual mes destacades són la seva transparència, resistència a l'impacte i el seu notable menor pes en comparació amb el cristall.

Existeixen diferents formes d'elaborar aquest material: d'extrusió i de bugada, així com de diferents colors i diversitat d'espessors; des d'1 a 150 m/m. normalitzats sense color.