Pinsa – Pintura Industrial San Andrés 
Activitat: recobriment amb pintura en pols de tot tipus de metalls i bakelita. Els recobriments en pols termoenduribles, en les seves variants de epoxi, epoxi-polyester, polyester i poliuretà, són aplicats en línies automatitzades i robotitzades que inclouen pretractament a força de fosfatat amorf per aspersió o desgreixatge per ultrasons, el gàlib màxim de peça en aquest tipus d'acabat és de 6000x2000x2000mm.

Servei: la nostra organització interna està muntada sobre la base d'una mentalització en la qual és fonamental que no es retardi ni falli el termini donat originàriament, atès que el pintat és l'última operació que s'aplica a la fabricació d'una peça.

Qualitat: rigorosos controls garanteixen uns resultats standard d'ordre intern i assumeixen les mesures necessàries per a concertar una qualitat concreta amb qualsevol client, en funció de les seves exigències. Inspeccions i assajos valorats en funció de les necessitats de cada acabat, són efectuats tant en la recepció de matèries primeres o materials a pintar, com durant el procés de pintat i embalatge, efectuant un mostreig a la sortida de materials pintats, que assegura que aquests es lliuren al client d'acord amb les seves exigències.

Aplicacions: els nostres principals clients són importants signatures de la familia d'electrodomèstics, línia blanca i marró, prestatgeria metàl·lica, il·luminació, caixes de seguretat i de control, construccions metàl·liques, calderería, automoció, alarmes, fusteria d'alumini, fusteria de ferro, portes de seguretat, venecianes, ballestes, reixes de finestra, moble metàl·lic, bricolatge, eines, ferramenta, etc.