Alberich, S.A. 

Especialistes en Reciclar, Recuperar i Reutilitzar.

Oferim:

- Transport, Gestió i Valorització de Residus.
- Comprem Ferralles Fèrriques i no Fèrriques.
- Projectem i Executem Demolicions Industrials.

Disposem:

- D’un equip de més de 100 persones amb experiència: Enginyers, Tècnics especialitzats i personal qualificat en procés de formació continuada.
- Mitjans propis i maquinària especialitzada per a l’execució de les nostres obres.
- Els nostres magatzems de gestió i valorització de materials.

Garantim:

- La qualitat dels nostres serveis i productes.

Les nostres polítiques de Gestió, Desenvolupament i Creixement Sostingut tenen com a principis el respecte al medi ambient, la constant modernització dels equips de treball i el compliment estricte de la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.