Gaudí Manipulados 
Muntatges de productes (processos manuals i automàtics) · Envasat de productes (Termosolat, pesat i envasat automàtic, termo retractil i blister) · Marcat de peces i envasos (Ink-jet, termo-transfer ,làser) · Etiquetatge (Barcode i RFID) · Manipulació de productes P.L.V. (expositors) ·Verificacions de components i productes · Outsourcing · Loose piece · Gaudi manipulats empresa certificada ISO 9001:2000, persegueix en els seus objectius oferir els millors productes i serveis als seus clients.