Gumo SA 
- TRANSPORTADORS TIPUS MONOCARRIL: Són idonis per a les instal·lacions de pintat, envernissat, teflonat.... Fan factible l'acabat de peces de totes les grandàries i formes

- TRANSPORTADORS TIPUS DOBLE VIA: Estan dissenyats per a treballar amb peces de grans longituds en un espai reduït. Per a realitzar treballs de diferents peces en processos a diferents velocitats i poder acumular per a manipular les peces en desocupada, mentre que la cadena principal segueix funcionant amb els següents processos.

- TRANSPORTADORS INVERTITS: La seva funció és similar a la dels Monocarril. La diferència radica en les especificacions de les peces o treballs a realitzar

- ELEMENTS D'UN TRANSPORTADOR: La diversitat d'elements que es poden acoblar a un Transportador fa que cadascun sigui diferent de l'anterior, cosa que fa possible una adaptació perfecta del disseny final a les especificacions dels nostres clients.